Tečaj digitalne kartografije

Prijave slati na zlatko.balas@gmail.com

Zbog sve većeg broja stanica i obavještajnih točaka, te činjenice da je ovakav tečaj teško kvalitetno odraditi s velikim brojem ljudi, ove godine će se održati dva tečaja digitalne kartografije. Prvi tečaj će se održati u terminu od 15.-17.11. u Orebiću i namijenjen je stanicama koje se nalaze na području Dalmacije, a drugi tečaj će se održati od 6.-8.12. u Karlovcu i namijenjen je kontinentalnim stanicama.
Tečajevi će u oba slučaja započeti u petak u 20:00 sati, a detalje o točnoj lokaciji održavanja i satnicu će prijavljeni polaznici tečajeva dobiti naknadno na njihove privatne mailove.

Kako je svrha ovog tečaja proširiti znanje o digitalnoj kartografiji na što veći broj članova službe molim da pročelnici stanica ne prijavljuju kandidate koji su već pohađali ovaj tečaj. Preporuča se da stanice na ovaj tečaj pošalju spašavatelje koji se već bave ili se žele baviti potragama i vođenjem potrage. Iz organizacijskih razloga na tečaju mogu sudjelovati najviše tri člana po stanici (možda je moguć i veći broj ukoliko neke stanice nisu zainteresirane za tečaj).

Za pristup tečaju potrebno je dobro poznavanje klasične kartografije, poznavanje rada na računalu, poznavanje rada s GPS-om (Garmin modeli koji se koriste u HGSS-u), a dobrodošlo je i poznavanje rada s Oziexplorerom i Global Mapperom.

Svaki polaznik mora sa sobom donijeti prijenosno računalo (na kojem netrebaju biti instalirani programi za digitalnu kartografiju), GPS (Garmin uređaji koji se koriste u HGSS-u) sa USB kabelom i po mogućnosti produžni kabel s više utičnica.

Molim vas da prijave i podatke o kandidatima šaljete isključivo u excell tablici koja se nalazi u prilogu na adresu zlatko.balas@gmail.com. Prijave za tečaj se zaključuju 10.11. te molim pročelnike da do tog datuma prijave svoje kandidate jer naknadne prijave neće biti moguće.

Ukoliko ste već poslali prijave na zlatko.balas@gss.hr (više nije u funkciji), molimo vas da ih ponovite na gore navedeni gmail.

Troškove tečaja će podmiriti Komisija za potrage i lavine HGSS-a.

Alati

88