European Cave Rescue Association - ECRA

Tijekom 2012. osnovana je neprofitna udruga European Cave Rescue Association - ECRA (Europska speleospasilačka asocijacija ESSA) u kojoj je trenutno udruženo 19 nacionalnih speleospašavateljskih/spašavateljskih službi iz 17 država.

Akcije speleospašavanja spadaju u najkompleksnije spašavateljske akcije u kojima je potreban velik broj specijaliziranih spašavatelja koji akciju spašavanja izvode i više dana. Ove akcije složene su s aspekta pružanja medicinske pomoći, logistike i uporabe različitih tehnika podizanja i transporta nosila, proširivanja prolaza eksplozivnim sredstvima i ronjenja, kao i najrazličitijih tehničkih zahvata bušenja, razbijanja i sl. Spašavatelji osposobljeni za speleospašavanje iznimno su korisni i efikasni i u spašavanju s visokih stambenih objekata, spašavanju iz ruševina nakon potresa, spašavanju iz rudnika, bunara i sličnih umjetnih objekta.

Duboki i kompleksni speleološki objekti čija dubina može prijeći i 1.000 m (najdublja jama na svijetu duboka je 2.204 m), a duljina i više desetaka pa i stotina kilometara, zahtjeva ogroman broj visokospecijaliziranih spašavatelja. U takvim situacijama zahtjevi spašavanja mogu prijeći mogućnosti i kapacitete spašavateljskih službi pojedinih zemalja pa je potrebno udružiti spašavateljske službe različitih država.

Kako bi se različite nacionalne, ali i druge speleospašavateljske i/ili spašavateljske službe u Europi međusobno povezale, bolje upoznale, razmijenile iskustva i ujednačile razlike u spašavateljskim tehnikama i postupcima, ukazala se potreba za osnivanjem međunarodne spašavateljske asocijacije na razini Europe.

U 2012. godini niz akivnosti doveo je do osnutka Europske speleospasilačke asocijacije u kojoj je trenutno udruženo 19 nacionalnih speleospašavateljskih/spašavateljskih službi iz 17 država, a u skorijoj se budućnosti očekuje uključivanje novih članica.

Rad ECRA-e je usmjeren na međunarodnu suradnju, razmjenu znanja i iskustava među spašavateljskim organizacijama, speleološkim organizacijama, proizvođačima speleološke i spašavateljske opreme i ostalim zainteresiranim tijelima, a sve u smjeru poboljšanja i razvoja speleospašavateljske djelatnosti. Nastojat će se uspostaviti mehanizmi međunarodne suradnje i pomoći za slučajeve kompleksnih akcija speleospašavanja, ali i svih oblika spašavanja gdje osposobljenost iz područja speleospašavanja može biti od koristi.

Ideja o osnutku Europske speleospasilačke asocijacije javila se još 2007. godine na speleospasilačkom skupu u Bercthtesgadenu, u Njemačkoj. Četiri godine kasnije, na 5. europskom speleospasilačkom skupu, održanom od 15. do 18. rujna 2011. godine u Paklenici donesena odluka o osnutku ECRA-e, speleospasilačkog saveza na razini Europe. Iduće godine 12. svibnja u Castelnuovo Garfagnana u Italiji, delegati sedam nacionalnih spašavateljskih službi na osnivačkoj skupštini proglasili su odluku o osnivanju ECRA-e.

Rukovodstvo ECRA-e za razdoblje od četiri godine 2016. - 2020. godine u sastavu:

Predsjednik: Dinko Novosel (HGSS – Hrvatska)

Dopredsjednik: Alberto Ubertino (CNSAS – Italija)

Tajnik: Kurt Denstedt (OHR – Austrija)

Nadzor: Marko Erkar (JRS – Slovenija) i Dora Killian Tamasi (MMS – Mađarska).

Pročelnici  stručnih komisija:

Medicinska komisija: Lana Đonlagić (HGSS - Hrvatska)

Komisija za tehnike: Giussepe Conti (CNSAS - Italija)

Komisija za speleoronjenje: Robert Anžić (JRS - Slovenija)

26. studenog 2012. godine ECRA je registrirana sa sjedištem u Zagrebu.

Možete nas pratiti i na internet stranici ECRA

Možete nas pratiti i na društvenoj mreži FB

Alati

10829