O programu

Hrvatska gorska služba spašavanja u sklopu svojih preventivnih aktivnosti i brige o prostoru na kojem djeluje, izradom vjerodostojnih tematskih zemljovida i vodiča želi djelovati na sprečavanju nesreća, povećati sigurnost kretanja i boravka u prirodi, a istovremeno promovirati prirodne, kulturne i športsko-rekreativne vrijednosti ruralnog područja RH.

U tom cilju HGSS je pokrenuo dugoročan program ''Kartografija'' te u desetgodišnjem razdoblju namjerava obraditi i tematskim zemljovidima i vodičima prezentirati turističke i športsko-rekreativne najznačajnije prirodne predjele RH. Svaka planinarska staza ucrtana na HGSS-ovim zemljovidima je fizički prođena i zabilježena GPS uređajem te obrađena u GIS aplikaciji što daje najveću pouzdanost podacima na zemljovidu.

Tematske turističko-planinarske karte na tržištu

Ukoliko se uzme u obzir deklaracija i svrha proizvoda, velika većina tiskanih materijala deklariranih kao ''Planinarske karte'' ne udovoljavaju niti najosnovnijim kriterijima s kojim bi opravdale temu i naziv. Često na tim materijalima nedostaju obvezni kartografski elementi, u pravilu su sadržaji na tim kartama zastarjeli i ne odgovaraju situaciji na terenu ili prikazani sadržaji ne postoje. Ima primjera u kojima grafičko mjerilo ne odgovara numeričkom, koordinatna mreža služi kao (kartografski) ukras, nije navedena projekcija, datum itd. U mnogim slučajevima su i same podloge karata nelegalno kopirane.

Poseban problem su Turističke (pregledne) karte koje svojim turističko-promidžbenim sadržajem i izvedbom upućuju korisnika na kretanje teško prohodnim zemljištem. Uz pomoć tih karata nije moguća topografska orijentacija i stjecanje utiska o reljefu i udaljenostima tako da često posjetioci planinskih područja odlaze u planinu potpuno nepripremljeni: bez vode, cipela, kape… ali s turističkom kartom u ruci. 

Ciljevi programa kartografija

HGSS nastoji pomoću vjerodostojnih i aktualnih tematskih turističko-planinarskih zemljovida i vodiča preventivno djelovati radi sprječavanja nesreća i povećanja sigurnosti kretanja na teško prohodnim i nepristupačnim prirodnim predjelima te promicati športsko-rekreativne, prirodne, kulturne i turističke sadržaje ruralnog područja RH.

Zemljovidi su cijenom pristupačni i lako dostupni korisnicima kako bi se ostvarili ciljevi programa.

U planu je i HGSS geoportal koji bi omogućio pristup preko interneta informacijama vezanim za određene planinarske destinacije i infrastrukturu vezanu uz njih te mogućnost skidanja GPS traga. Time bi se omogućilo da naši i strani posjetioci planina unaprijed odaberu put sukladno svojim mogućnostima i željama te ga na terenu sigurno prate navođeni GPS uređajem.

Korisnici

Ciljani korisnici tematskog turističko-planinarskog zemljovida su domaći i strani planinari i turisti koji su zainteresirani za boravak i športsko-rekreativne aktivnosti u prirodi. Također i spašavatelji HGSS-a su korisnici ovih zemljovida jer im omogućavaju sigurniji i brži pristup unesrećenima u akcijama potraga i spašavanja.

Turističko planinarski zemljovid

Zemljovid mora biti sadržajem prilagođen prosječnom korisniku te pregledan i intuitivan te što aktualniji i vjerodostojniji. S osobitom pažnjom se na zemljovidu ucrtavaju svi elementi koji mogu poslužiti za orijentaciju i kretanje teško prohodnim ili nepristupačnim zemljištem.

Izvori podataka

Svi izvori podataka potječu iz legalnih izvora. Podloga je rađena prema digitalnim podacima (topografske karte, ortofoto snimke, digitalni model reljefa) Državne geodetske uprave s kojom HGSS ima potpisan Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti unapređenja sigurnosti i spašavanja na nepristupačnim prostorima, a kojim se regulira suradnja na izradi tematskih zemljovida. Većina podataka s terena je iz vlastitih izvora autora i HGSS-a, a dobiveni su terenskim radom i bilježenjem GPS uređajem.

Alati

18497